Pierwsze skojarzenie jakie przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy o gryzoniach to mysz i szczur. Często tez myślimy wtedy o króliku.

Nic bardziej mylnego! Królik nie jest gryzoniem. Jego przynależność systematyczna jest zupełnie inna niż myszy czy szczurów. Królik należy do rzędu zajęczaków.

Aby dostrzec różnice między tymi dwoma rzędami, należy zwierzakom zajrzeć do pyszczka. Zęby, to główny powód dla którego zaszeregowano króliki do innego rzędu, chociaż kiedyś faktycznie należały do rzędu gryzoni.

Myszy, koszatniczki, kapibary (największy gryzoń) mają jedna parę siekaczy w szczęce i żuchwie. Zajęczaki maja dwie pary siekaczy w szczęce, ułożone jeden za drugim i jedna parę w żuchwie.

U obu grup zęby te rosną przez całe życie i muszą być ścierane na twardych przedmiotach np. gałązkach drzew owocowych. Gryzonie rozdrabniają pokarm przesuwając żuchwę w przód i w tył, często przytrzymując sobie pokarm przednimi łapkami. Natomiast zajęczaki rozdrabniają pokarm ruchami okrężnymi . Występuje tez u nich wyraźna szpara dzieląca wargę górną na dwie części. U gryzoni tego nie zauważymy.

Miedzy tymi dwoma rzędami zwierząt występują też różnice pokarmowe. Gryzonie w większości są roślinożercami, jednak niektóre nie gardzą białkiem zwierzęcym. Natomiast zajęczaki są typowymi roślinożercami. U królików występuje cekotrofia czyli dwuetapowe wydalanie kału. Jeżeli Twój króliczek wyjada swoje odchody, nie zabraniaj mu tego. Dzięki temu w pełni wykorzystuje pokarm, który mu wcześniej podałeś.