To już 5 lat jesteśmy z Wami. W tym czasie otworzyliśmy 3 sklepy stacjonarne i uruchomiliśmy sklep internetowy. To dzięki Wam i dla Was Drodzy Klienci mamy taką możliwość. Dlatego z okazji naszych 5 urodzin ogłaszamy Urodzinowy Konkurs Fotograficzny.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest firma Crazy World Pets s.c.– właściciel witryny crazyworldpets.pl

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich właścicieli zwierząt. Celem fotografii powinny być zdjęcie zwierzaka w śmiesznej sytuacji lub w przebraniu.

3. Każdy z autorów może nadesłać 1 fotografię.

4. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres konkurs@cwp.waw.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

5. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię zwierzaka, imię i nazwisko właściciela, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Z chwilą nadesłania zdjęcia autor udziela zgody na publikacje zdjęć na stronie organizatora i na portalach społecznościowych.

7. Zdjęcia należy nadsyłać od 1.02.2016 do 15.02.2016 r. na adres konkurs@cwp.waw.pl.

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyników głosowania na stronie Crazy World Pets.

9. Głosować będzie mógł każdy poprzez wciśnięcie znaczka LIKE umieszczonego pod wybranym zdjęciem do dnia 28.02.2016 r. Głosy oddane po tym terminie nie będą liczone. Każdy głosujący będzie mógł zagłosować tylko 1 raz na 1 zdjęcie.

10. Wygra zdjęcie z największą ilością głosów.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu fotograficznego w dniu 29.02.2016

12. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie crazyworldpets.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Crazy World Pets.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Crazy World Pets s.c.

14. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – w postaci bonów o łącznej wartości 100zł, oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe, którymi będą bony o wartości 50zł. Bony do wykorzystania w sklepach Crazy World Pets stacjonarnych lub internetowym. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub zostaną przesłane laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie oświadczenia.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.

 

Obejrzeć zdjęcia i zagłosować można tutaj